För oss är det viktigt att träning är en naturlig del av vardagen. I vår Teen kurs så jobbar vi med CrossFit metodiken med nivåanpassade träning som bygger en stark grund.